Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Naše advokátní kancelář tímto na základě § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuje všechny spotřebitele o možnosti požádat Českou advokátní komoru o mimosoudní řešení sporů, jež mohou vzniknout z uzavřených smluv o poskytování právních služeb. Tato možnost se nevztahuje na smlouvy o poskytování právních služeb uzavírané s podnikatelskými subjekty.
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytneme na vyžádání spotřebiteli informace uvedené výše v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat“