Poskytnutí advokátní úschovy

 

Advokátní úschova bývá klienty využívána zejména při prodeji nemovitostí, kdy je možno složit kupní cenu na zvláštní účet advokátní úschovy, přičemž je výplata kupní ceny vázána na podmínky, které si smluvní strany dohodnou. Advokátní úschova přináší jistotu smluvním stranám, že jejich vzájemné závazky budou splněny.