správněprávní vztahy

 

  • Zastoupení Vaší osoby ve styku s orgány veřejné moci a úřady (živnostenský, stavební, katastrální apod.).
  • Zastoupení Vaší osoby v řízení o přestupcích.