PRÁVNÍ SLUŽBY

Chápeme, že každý z klientů má své individuální potřeby. Proto naše služby vždy přizpůsobujeme potřebám klientů tak, aby společně vytvořily harmonický celek. Máme za to, že vztah mezi klientem a advokátem není běžným vztahem zákazníka a obchodníka. Jsme si vědomi toho, že když se nás rozhodnete vyhledat, nehledáte pouze radu, odbornost, ale také vstřícné pochopení Vaší situace. Proto je také vztah mezi klientem a advokátem postaven na vzájemné důvěře, která je budována oběma stranami tak, aby společnými silami daly vzniknout pevnému partnerství a napomohly realizovat vaše plány.

Spokojenost a příznivé řešení životní situace klienta je pro nás prvořadým cílem. Proto vždy zachováváme férový přístup a v případech u nichž bude velmi nejisté, zda v konečném důsledku skončí ve Váš prospěch, Vás nepovedeme cíleně do sporů, které by znamenaly ztrátu času a peněz, ale společně se budeme snažit dospět k řešení, které povede ke zdárnému vyřízení Vaší věci.

I přes to, že Vaše pozice ve věci, s níž se na nás obrátíte bude silná, zastáváme názor, že nejjednodušší řešení je vyhnout se sporu. I v takových případech pak hledáme možnosti, jak umožnit mimosoudní vyrovnání sporů. Pečlivě analyzujeme situaci a Vaší pozici v probíhajícím nebo budoucím sporu, posuzujeme rizika a navrhujeme optimální strategii, tak aby bylo dosaženo Vašich zájmů.

Ať už jste jednotlivec, podnikatel nebo obchodní společnost naše advokátní kancelář Vám nabízí služby v následujících právních oblastech: