AUTO KEDROŇ

„Během dlouholeté spolupráce s Advokátní kanceláří JUDr. Vladimíra Medka byly předmětem našich jednání mnohé otázky spojené například s posuzováním a přípravou smluv uzavíraných s mými obchodními partnery v oblasti prodeje a oprav motorových vozidel (smlouvy kupní, smlouvy o dílo) a vymáháním nároků z těchto smluv vyplývajících (reklamační nároky, nároky týkající se náhrady způsobené škody). Advokátní kancelář mi také poskytuje neocenitelnou pomoc v zastupování mé osoby při podnikatelské činnosti v jednáních s pojišťovnami a soudy. V podnikání si zakládám na vysokém standardu poskytovaných služeb, což rovněž požaduji od svých obchodních partnerů. O vysokém standardu služeb Advokátní kanceláře JUDr. Vladimíra Medka pak svědčí naše nepřetržitá a úspěšná spolupráce.“

Ing. Milan Kedroň

B PLUS TV a.s.

„Advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Medka nám poskytla během naší spolupráce cenné rady k ochraně našeho know – how a s tím souvisejících našich podnikatelských aktivit i pro oblast zahraničí. Advokátní kancelář pro nás rovněž zajišťovala poradenství v oblasti zaměstnaneckých vztahů a v oblasti vymáhání našich pohledávek. Spolupráce s advokátní kanceláří si velmi ceníme a věříme, že i spolupráce v budoucnu bude pro nás přínosná.“

Milan Otisk, předseda představenstva B PLUS TV a.s.

BEXTRA s.r.o.

„Služeb advokátní kanceláře JUDr. Vladimíra Medka využíváme především pro důsledné smluvní zajištění plnění povinností našimi obchodními partnery. S advokátní kanceláří spolupracujeme při přípravě smluvní dokumentace, při jednání s našimi smluvními partnery a v oblasti problematiky směnek a jiných cenných papírů. Nelze nevzpomenout úspěšné zastupování naší společnosti v řízení před soudy všech stupňů. Na advokátní kanceláři JUDr. Vladimíra Medka oceňujeme aktivní přístup k řešení našich požadavků a vymáhání našich pohledávek, profesionalitu a volbu správné strategie k zajištění našich zájmů. Potencionálním klientům mohu spolupráci s touto advokátní kanceláří jen doporučit.“

Libor Tomis, jednatel společnosti BEXTRA s.r.o.

GX SOLUTIONS BOHEMIA, s. r. o.

„Advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Medka je nám cennou oporou v právních záležitostech již od roku 2005. Během této doby jsme měli možnost spolupracovat v různých oblastech týkajících se vnitřních věcí společnosti, a to např. při realizaci přeměny naší společnosti, ve statutárních věcech nebo také v otázkách týkajících se našich zaměstnanců. Významné je pro nás rovněž poradenství poskytované advokátní kanceláří při jednání s našimi smluvními partnery a v oblasti vymáhání pohledávek. Vždy jsme byli s kvalitou služeb advokátní kanceláře velmi spokojeni.“

Martin Židlík, jednatel společnosti GX SOLUTIONS BOHEMIA, s.r.o.

HnojnikNET

„Advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Medka mi poskytuje neocenitelnou pomoc při mém podnikání v oblasti elektronických komunikací. S advokátní kanceláří konzultuji otázky spojené s mou účastí na veřejných zakázkách nebo související se zvyšováním kvality mých služeb, tak také otázky týkající se vymáhání mých pohledávek, při kterém mě úspěšně zastupují před příslušnými úřady. Zejména při tvorbě smluvní dokumentace se prokázala vysoká odbornost a pečlivost týmu advokátní kanceláře. Na spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Vladimíra Medka oceňuji kromě vysokého nasazení také vstřícný, lidský přístup a široký právní rozhled s jakým dokážou mnou předloženou problematiku posoudit.“

Pavel Jochim

NOVOGEAR, spol. s r.o.

„Naše spolupráce s advokátní kanceláří JUDr. Vladimíra Medka dala naší společnosti pevné právní základy a tuto advokátní kancelář můžeme vřele doporučit. Ať už v pracovněprávních, smluvních nebo vnitřních záležitostech, se kterými jsme se na tuto kancelář obrátili se žádostí o právní radu, nám dokázali srozumitelným způsobem objasnit veškeré aspekty dané problematiky a doporučit vhodný postup. Oceňujeme také vytváření přehledných souhrnů informací k našim dotazům a poskytování aktuálních informací v projednávaných záležitostech.“

Marián Jauernik, jednatel společnosti NOVOGEAR, spol. s r.o.

obec Baška

„S advokátní kanceláří JUDr. Vladimíra Medka spolupracujeme zejména při poskytování právního poradenství pro náš obecní úřad v oblasti správního práva, veřejný zakázek a vymáhání pohledávek. Cenná je pro nás rovněž podpora při jednání se smluvními partnery. Nad rámec naší spolupráce je pro obec Baška velmi přínosná také advokátní kanceláří poskytovaná bezplatná právní poradna občanům naší obce, která je našimi občany velmi pozitivně vnímána a dopomohla řadě našich občanů k domožení se svých práv.“

Irena Babicová, starostka obce Baška

PROLIFIC CZ s.r.o.

„S advokátní kanceláří JUDr. Vladimíra Medka konzultujeme aktivity naší společnosti především co do předcházení možných sporů s našimi smluvními partnery. Rady advokátní kanceláře využíváme jak při tvorbě smluvní dokumentace, tak i při jednání s našimi partnery o již vzniklých sporných událostech, ve kterých je nám advokátní kancelář významnou oporou. Na spolupráci s advokátní kanceláří oceňujeme předně odbornost, flexibilitu a rychlost s jakou řeší naše požadavky.“

Ing. Rudolf Drong, jednatel společnosti PROLIFIC CZ s.r.o.