PRO PODNIKATELE

Našim klientům zabývajících se podnikatelskou činností - obchodním společnostem i fyzickým osobám – nabízíme také dlouhodobé a generální poskytování právních služeb ve všech oblastech, se kterými se mohou při svém podnikání setkat.

Tato dlouhodobá spolupráce nám umožňuje důsledně poznat Vaše potřeby a tím ještě efektivněji hájit Vaše zájmy. V rámci této dlouhodobé spolupráce jsou prováděny důkladné revize stávajících právních vztahů a upozorníme Vás na zjištěná rizika včetně navržení nejvhodnějšího postupu nápravy. Následně Vám dle Vašich potřeb budeme poskytovat průběžnou právní pomoc, ať již v sídle naší advokátní kanceláře nebo přímo u Vás, popř. rovněž formou telefonických konzultací či emailovou korespondencí. 

Vyúčtování poskytnutých právních služeb je prováděno za individuálně sjednaných podmínek, většinou formou paušální měsíční odměny.