pracovněprávní vztahy

 

  • Vyhotovení právních rozborů a stanovisek k Vaší věci.
  • Zastoupení Vaší osoby v pracovněprávních sporech před soudy a jinými k tomu příslušnými subjekty.
  • Zajištění právních služeb spojených s vedením pracovněprávní agendy.
  • Sepis pracovních smluv a dohod, dalších smluvních typů
  • Řešení problematiky závazkových právních vztahů upravených zákoníkem práce.
  • Řešení problematiky odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrady škody.
  • Řešení problematiky nároků z neplatného skončení pracovního poměru.