rodinněprávní vztahy

 

  • Vyhotovení právních rozborů a stanovisek k Vaší věci.
  • Sepis návrhu na rozvod, zastoupení v řízení o rozvod manželství.
  • Sepis dohody o vypořádání vzájemných majetkových práv manželů po rozvodu (podmínka tzv. nesporného rozvodu).
  • Poskytnutí právního poradenství před uzavřením manželství.
  • Zastoupení v řízení o výchově a výživě nezletilých dětí (svěření nezletilých dětí do výlučné péče jednoho z rodičů, do střídavé péče).
  • Řešení problematiky výživného nezletilých i zletilých dětí.
  • Řešení problematiky výživného manžela (manželky) a rozvedeného manžela (manželky).