Vymáhání pohledávek

 

Služby zahrnují kompletní agendu správy pohledávek jako je vyhotovení výzvy k úhradě, jednání s protistranou, sepis žalob a návrhů, zastupování před soudy a jinými orgány, exekuce nebo také podaní přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení.